La parada de pebroteres de l’hort està en plena producció: tan les de pebrots d’escalivar com els de pebrot italià!