Aquesta és la parada de cols que tenim al nostre hort. Ho sabíeu, que la col és una de les poques verdures que tenim durant tot l’any?