En pocs dies, els bròquils i les coliflors d’aquesta parada estaran llestos per entrar a les cistelles!