Les nostres bledes estan ben protegides dins de l’hivernacle! D’aquesta manera passen més fàcilment les temperatures baixes de l’hivern.